Zapraszamy wolontariuszy po przerwie!

Drodzy Wolontariusze!

Po kilku tygodniach rozłąki z przyjemnością informujemy, że od dnia 25.05.2020r. ponownie zapraszamy Was do schroniska. Oczywiście wolontariat nie jest jeszcze możliwy dla wszystkich na raz i  będzie odbywał  się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Zainteresowani wolontariusze  proszeni są o kontakt z biurem adopcyjnym pod numerem 58 622 25 52 w celu zapoznania się z procedurami i wpisania się na listę.

Regulamin wznowienia wolontariatu:

  1. Ograniczona liczba wolontariuszy z co najmniej rocznym doświadczeniem  to  10 osób dziennie –  przy czym jednorazowo na teren schroniska może wejść 5 osób w godzinach 11-14 i kolejne 5 osób w godzinach 14-17. Również w weekendy.
  2. Uczestniczyć w wolontariacie mogą tylko osoby pełnoletnie i oczywiście zdrowe.
  3.  Zapisy telefoniczne na dany dzień prowadzi biuro adopcyjne. Zapisać się można w dzień poprzedzający od godziny 11:00 do  16:00.
  4. Wolontariusze  muszą być wyposażeni w rękawiczki ochronne, maseczki oraz własną smycz. Na teren schroniska wpuszczani będą przez pracownika biura adopcyjnego i kierowani  na wskazany pawilon dla psów.

 Na miejscu są również do dyspozycji  środki dezynfekcyjne , rękawiczki i maseczki.

Na listę obecności wpisuje i wypisuje wolontariusza pracownik biura adopcyjnego.

  • Należy zachować wszelkie środki ostrożności w tym zachować co najmniej 2 metry odległości od osób przebywających na terenie schroniska.
  • Na spacery z psami zostaną otwarte 2 wyjścia od strony lasu (przy starym i nowym pawilonie dla psów).

Pamiętajmy, że w  przypadku zachorowania wolontariusza lub pracownika schroniska cały personel będzie musiał odbyć kwarantannę i nastąpi olbrzymi problem  opieki nad zwierzętami .

Dodatkowo schronisko będzie objęte kwarantanną , co spowoduje panikę u osób chcących adoptować zwierzęta. Martwimy się , aby nikt nie omijał naszej placówki – sami dobrze wiecie jak ważna jest adopcja naszych czworonożnych podopiecznych. Przez dwa ostatnie miesiące procent adopcji się zwiększył , co w tak trudnych czasach jest bardzo dobrą informacją!

               DLA DOBRA LUDZI I ZWIERZĄT BĄDŹMY WSZYSCY OSTROŻNI

Post navigation